Home / Mantelzorgwoning bouwen

Mantelzorgwoning bouwen

Wilt u een eigen mantelzorgwoning laten bouwen? Dan wilt u natuurlijk weten wat hier allemaal bij komt kijken. Voor mantelzorgwoningen die op eigen terrein gebouwd gaan worden is geen omgevingsvergunning vereist. Voor het bouwen van een dergelijke woning zijn de regels niet lastig. Deze kunnen prima vergeleken worden met de voorwaarden die bij de bouw van een garage of tuinhuis komen kijken.

Deze kunnen gebouwd worden zonder dat er vergunningen voor nodig zijn. Het kan altijd raadzaam zijn om de regels na te vragen bij de gemeente. Als de mantelzorg stopt dan mag het bouwobject niet langer als leefruimte gebruikt worden. Er hoeft niets afgebroken te worden, maar men moet bijvoorbeeld wel de badkamer en keuken verwijderen.

Voordelen

Een mantelzorgunit is ideaal als iemand zorg nodig heeft, maar toch in een vertrouwde omgeving wil blijven wonen. Dat mantelzorgwoningen steeds populairder worden heeft nog meer oorzaken. Allereerst is er in de samenleving sprake van een toenemende vergrijzing. In Nederland worden steeds meer verpleeg- en verzorghuizen gesloten. Het woningtekort neemt in ons land drastisch toe. Er wordt door de politiek steeds meer gehamerd op een participatiesamenleving.

Mantelzorgwoningen

Mantelzorgwoningen zijn bedoeld voor mensen die zorg verlenen. Deze huizen staan op hetzelfde terrein als de woning van de persoon die zorg nodig heeft. In huis kan bijvoorbeeld een goede vriend of familielid verblijven. Soms is het ook zo dat de persoon die hulp kan gebruiken in de mantelzorgwoning woont. Dan is degene die zorg verleend gehuisvest in de bijbehorende woning. Er bestaan verschillende soorten mantelzorgwoningen. Het woonobject kan bijvoorbeeld in de tuin geplaatst worden. Er kan ook een aanbouw aan het hoofdverblijf gebouwd worden. Een andere optie is om garages of andere bouwwerken om te bouwen tot een mantelverblijf. 

Mantelzorgwoning vergunningvrij 

Dat een mantelzorgwoning vergunningvrij is wil niet zeggen dat er geen voorwaarden gelden. Er moet bijvoorbeeld wel voldaan worden aan het Bouwbesluit. Dit is een verzameling technische en andere voorschriften, die nageleefd moeten worden als er gebouwd gaat worden. Dit geldt niet alleen voor mantelzorgobjecten maar ook voor woningen, kantoren, winkels en ziekenhuizen. In een besluit staat informatie met betrekking tot gezondheid, milieu en veiligheid. Dit kan nagevraagd worden bij de gemeentes. Mensen die willen bouwen in een rijks beschermd pand of monument zullen wel een omgevingsvergunning moeten aanvragen.

Mantelzorgunit

Krijgt iemand mantelzorg van directe familie? Dan is het wel zo prettig dat de zorgwoning zich in de tuin van het huis bevindt. Er bestaan allerlei verschillende soorten mantelzorgunits. Dat is fijn omdat iedere situatie vaak weer anders in elkaar zit. Standaardmodellen zijn vaak aan te passen naar specifieke behoeften. Sommige mensen zijn gebaat bij een grote unit, terwijl bij anderen weer een kleine ruimte volstaat. Ook het exterieur en interieur kunnen aangepast worden. Uiteindelijk maakt u uw mantelzorgwoning zo luxe (of niet) als u zelf wilt. Woonobjecten kunnen onder andere voorzien worden van een keuken, badkamer, verwarmde vloer en airconditioning.

Mantelzorgwoning regels

Er gelden een aantal belangrijke landelijke mantelzorgwoning regels. Deze regelgeving is per gemeente vrij te interpreteren. Op het Wmo-loket van een gemeentehuis kunt u terecht voor meer informatie. Deze loketten hebben meerdere functies. Zo kan er hulp aangevraagd worden via de Wet maatschappelijke ondersteuning. Er kan dan gedacht worden aan hulp bij huishouden, aanpassingen in de woning of aangepast vervoer. Soms zijn er vaste spreekuren op vaste tijden in de week.

Pré mantelzorgwoning

De overheid stimuleert personen om oud te worden in de vertrouwde leefomgeving. Het bouwen van een mantelzorgwoning is daar een belangrijk onderdeel van. Voordat er gebouwd en geleefd mag worden moet er wel een zorgindicatie van de huisarts zijn. Ondanks dat het wettelijk vereist is ontvangt niet iedere oudere mantelzorg. Desondanks hebben deze senioren vaak de hartige wens om op zelfstandige wijze in de eigen leefomgeving te blijven wonen. Voor deze mensen is een pré-mantelzorg woonbeleid in het leven geroepen. Dit is een landelijke regeling die per gemeente verschillend geïnterpreteerd kan worden.

In feite is de pré-mantelzorgwoning dus bedacht vanwege de groep personen die nog geen dringende mantelzorg krijgen. Zij worden eveneens graag oud in de nabijheid van familie, kinderen en/of kleinkinderen. Pré-mantelzorgwoningen zorgen ervoor dat er bij elkaar gewoond kan worden. De kans dat er in de toekomst een mantelzorg aanvraag wordt gedaan is dan vaak groot. Deze ouderen zijn vaak op leeftijd en dan willen er nog weleens beperkingen ontstaan.

Voor planontwikkelaars 

U kunt zelf aan de slag gaan met de bouw maar ook een samenwerking aangaan met een planontwikkelaar. Deze ontwikkelaars weten van de hoed en de rand en zijn op de hoogte van de regelgeving. Gaat u zelf aan de slag met het plan? Dan is het van belang om met een aantal zaken rekening te houden. Juridische bijstand kan zeer gewenst zijn. Bouwwerkzaamheden kunnen te maken krijgen met afstel en uitstel. Soms ontstaat er tegenstand uit een hoek waarvan u het niet verwacht. Het proces dat dan ontstaat is vaak erg onzeker en onvoorspelbaar.

Professionele ondersteuning kan dan zorgen voor een voorspelbaarder ontwikkeltraject. U heeft dan minder kans om voor vervelende verrassingen te komen staan. Vaak weet een planontwikkelaar hoe een gebied vernieuwd of ontwikkeld moet worden. Dan is het fijn als de gemeente en andere belanghebbenden hierin meegaan. Goede bijstand kan ervoor zorgen dat u goed voor de dag komt tijdens overleg met andere partijen. Een jurist kan onnodige proceduretijd en kosten voorkomen.

Alfa – Prijs op aanvraag

De Alfa is de basis versie van de mantelzorgwoningen van Blijven wonen, maar dat maakt deze woning absoluut niet minder. Door een goed uitgedachte woning, heeft dit model met deze indeling zich al bewezen. De woning is nog geheel naar eigen smaak te ontwerpen.

Bèta – Prijs op aanvraag

Type Bèta is een moderne, landelijke mantelzorgwoning van veel gemakken voorzien. Deze stijlvolle woning laat zien dat een mantelzorgwoning veel meer is dan een plek voor zorg alleen. De woning valt namelijk op door zijn mooie ontwerp.

Gamma – Prijs op aanvraag

Een mantelzorgchalet wat niet van een traditioneel huis te onderscheiden is. Dat is de type Gamma. Deze mantelzorgwoning kan voorzien worden van alle mogelijke kleuren en types steen strips.

Delta – Prijs op aanvraag

De Delta mantelzorgwoning is een woning gemaakt van 2 chalets die onderling aan elkaar verbonden worden. Deze woning is het grootst mogelijke ontwerp onder de mantelzorgwoningen. De maten variëren van 7 tot 9 meter breed en een lengte van 8 tot 15 meter. .

Jota – Prijs op aanvraag

Type Jota is net als de Delta met elke gewenste gevelbekleding beschikbaar. Deze mantelzorgwoning onderscheid zich door de L vormige opstelling. Deze opstelling is ideaal voor een extra slaapkamer of berging.

Voor pandeigenaren

Het is voor pandeigenaren van belang op de hoogte te zijn van wat er wel en niet mag. Omdat er geen misbruik gemaakt mag worden van de regeling mogen zich een beperkt aantal personen in een mantelzorgwoning bevinden. Zo is het niet toegestaan om een gezin met meerdere kinderen te huisvesten. Mocht dit wel gebeuren dan wordt dit gezien als inbreuk op de ruimtelijke planning. Voor gezinnen zal er echt een officiële vergunning aangevraagd moeten worden.

Huisvesting in verband met mantelzorg is wettelijk vastgelegd. Er mogen zich maximaal twee mensen in een mantelzorgwoning bevinden. Eén daarvan zal een mantelzorger of mantelzorgontvanger moeten zijn. Dit draagt eraan bij dat de mantelzorger of verzorger wel met een geliefde de woning mag betrekken. Iemand zal dan niet alleen achterblijven. Zo wordt tegemoetgekomen aan de mantelzorger of verzorger in de zin dat deze wel met een partner de mantelzorgwoning mag betrekken. 

Voorbereiding

Pas wanneer u echt interesse heeft in een mantelzorghuis, gaat het hele traject van start. Een checklist voor in en bij de woning kan handig zijn. Zet voor u zelf een aantal dingen op papier zodat er niks vergeten wordt. Het proces bestaat uit drie fasen: voorbereidingsfase, aankoopfase en afrondende fase. Zorg voor een goede voorbereiding. Er is genoeg leesmateriaal beschikbaar op het gebied van vergunningsvrij bouwen, blijverslening en Wmo-voorzieningen. Ga bij twijfel altijd in gesprek met iemand van het Wmo-loket. Het kan raadzaam zijn om met uw buren in gesprek te gaan over uw mantelzorg bouwplannen.

Na de eerste voorbereidingen is het tijd voor de aankoopfase. Tijdens dit proces worden bijvoorbeeld de vorm, grootte en plek van de mantelzorgwoning bepaald. Het is nooit verkeerd om nog eens na te vragen of er echt geen vergunning nodig is. Denk goed na over alle kosten. Bekijk om hoeveel vierkante meter het gaat en wat de prijs per m2 is.

Tijdens de laatst fase is het vooral zaak het transport en plaatsing goed voor te bereiden. Denk goed na over belangrijke dingen zoals elektriciteit, gas, licht of internet. Soms kan er gebruik gemaakt worden van toeslagen bij de belastingdienst. Privacy staat bij sommigen hoog in het vaandel. Het kan verstandig zijn daar goede afspraken over te maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een afspraak over wanneer u bij elkaar over de vloer komt.

Vragen? Wij helpen u graag!

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.