Home / Mantelzorgwoning regels

Mantelzorgwoning regels

Wist u dat er regels gelden als u een mantelzorgwoning gaat plaatsen of (laat) bouwen. Tegenwoordig is er geen omgevingsvergunning vereist als u een zorgwoning op eigen terrein gaat bouwen. Mantelzorgwoning regels zijn eenvoudig te definiëren. Deze bouwregels zijn te vergelijken met voorwaarden die gelden voor het bouwen van een tuinhuis of garage. 

Bij de bouw van deze objecten is eveneens geen vergunning nodig. Soms zijn er wel uitzonderingen van kracht. Vanwege deze reden is het altijd raadzaam navraag te doen bij de gemeente. Het enige wat u hoeft te vragen is of er regels zijn met betrekking tot de bouw van een woning voor mantelzorg. Als de mantelzorg ophoudt dan mag de locatie niet meer gebruikt worden als woning. Het object mag blijven staan maar keuken en badkamer moeten bijvoorbeeld verwijderd worden.

Regelgeving 

De begane grond van een mantelzorghuis mag alleen worden gebruikt als ruimte om te leven. Het kan voorkomen dat een gemeente twijfels heeft over een mantelzorgrelatie. In dit soort situaties kan er een verzoek worden gedaan om een verklaring van een dokter, verpleegkundige of ander deskundig persoon of instantie op te vragen. Kiest u voor een mantelzorgverblijf welke verplaatst kan worden? Bent u woonachtig buiten de bebouwde kom van stad of dorp? Dan gelden er geen extra randvoorwaarden ten opzichte van de bebouwingsruimte. Als een zorgwoning op 4 meter van de hoofdwoning staat mag deze niet hoger zijn dan 5 meter. 

Mantelzorgwoningen

Een mantelzorgwoning is een bijbehorend bouwwerk op het terrein van een woning van een persoon die niet zonder zorg kan. Mantelzorgwoningen zijn in het leven geroepen voor vrienden of familie die zorg verlenen. De persoon die mantelzorg nodig heeft kan ook in de speciale woning wonen. In een dergelijke situatie woont de zorgverstrekker in de bijbehorende woning. 

Er zijn verscheidene soorten mantelzorgwoningen. Zo bestaat er een zelfstandige woonruimte die in de tuin geplaatst kunnen worden. Er kan ook gekozen worden om een aanbouw aan een huis te laten bouwen. Andere opties zijn een garage of ander bouwobject ombouwen tot een mantelzorgwoning. 

Pre- mantelzorgwoning 

Heeft u nog geen zorg nodig maar verwacht u dit in de toekomst wel nodig te hebben? Dan kan het handig zijn om een pre-mantelzorgwoning te plaatsen of te bouwen. Dit verzoek zal moeten worden ingediend bij uw gemeente. Zorg dat u een goed gemotiveerd en onderbouwd principeverzoek kunt indienen. Vervolgens zal er door een ambtenaar worden gekeken of de voorwaarden aansluiten bij de geldende regels voor mantelzorg. Om een aanvraag te kunnen doen moet iemand minstens 67 jaar zijn. Er zijn gemeentes die hier een uitzondering op maken. Degene voor wie een verzoek wordt gedaan moet een verwantschap kunnen tonen met de bezitter van de grond. Laat zien dat jullie familie zijn of dat er sprake is van een ander soort relatie. De totstandkoming van een pre-mantelzorgwoning moet binnen de bestaande bebouwing passing. Dit geldt ook voor de bouwmogelijkheden van het bestemmingsplan of de Wabo. 

Wat doet een mantelzorger? 

Mantelzorgers zijn goud waard. Ze verrichten enorm belangrijk werk. Zo doen ze bijvoorbeeld boodschappen en helpen met huishoudelijk werk. Officieel is iemand mantelzorger als hij of zij minimaal 8 uur per week zorg voor een naaste verleend. Zij die mantelzorg verlenen doen dit bijvoorbeeld aan mensen die langdurig ziek zijn of gehandicapt. Er zijn nog vele andere redenen waarom iemand hulp nodig heeft. Mantelzorgen kan gedaan worden voor een familielid, partner, vriend of een buurman. 

Mantelzorgwoning vergunningvrij 

Een mantelzorgwoning is in principe vergunning vrij. Toch moet er altijd bij gemeentes nagevraagd worden of er echt geen toestemming gevraagd moet worden. Soms wijken regels bij een gemeente namelijk af van wat er landelijk is vastgesteld. En er moet altijd voldaan worden aan het Bouwbesluit. Dit besluit kan gezien worden als een reglement met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu.

 

Alfa – Prijs op aanvraag

De Alfa is de basis versie van de mantelzorgwoningen van Blijven wonen, maar dat maakt deze woning absoluut niet minder. Door een goed uitgedachte woning, heeft dit model met deze indeling zich al bewezen. De woning is nog geheel naar eigen smaak te ontwerpen.

Bèta – Prijs op aanvraag

Type Bèta is een moderne, landelijke mantelzorgwoning van veel gemakken voorzien. Deze stijlvolle woning laat zien dat een mantelzorgwoning veel meer is dan een plek voor zorg alleen. De woning valt namelijk op door zijn mooie ontwerp.

Gamma – Prijs op aanvraag

Een mantelzorgchalet wat niet van een traditioneel huis te onderscheiden is. Dat is de type Gamma. Deze mantelzorgwoning kan voorzien worden van alle mogelijke kleuren en types steen strips.

Delta – Prijs op aanvraag

De Delta mantelzorgwoning is een woning gemaakt van 2 chalets die onderling aan elkaar verbonden worden. Deze woning is het grootst mogelijke ontwerp onder de mantelzorgwoningen. De maten variëren van 7 tot 9 meter breed en een lengte van 8 tot 15 meter. .

Jota – Prijs op aanvraag

Type Jota is net als de Delta met elke gewenste gevelbekleding beschikbaar. Deze mantelzorgwoning onderscheid zich door de L vormige opstelling. Deze opstelling is ideaal voor een extra slaapkamer of berging.

Vragen? Wij helpen u graag!

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

FAQ

Hoe hoog mag een mantelzorgwoning zijn?
Een mantelzorgwoning mag maximaal 5 meter hoog zijn. In totaal mag het woonobject binnen de bebouwde kom 150 m2 groot zijn en zich alleen bevinden op het achtererfgebied van een bestaand huis. Buiten de bebouwde kom mag voor de duur van de mantelzorgperiode zonder vergunning een bouwwerk van maximaal 100 vierkante meter gebouwd worden.
Wat zijn de regels voor mantelzorg?

Er bestaan geen regels en wetten voor mantelzorg. Mensen die zorg beroepsmatig uitoefenen hebben wel te maken met strenge regelgeving. Zo mag zorgpersoneel niet zomaar een medicijn of spuit geven aan een patiënt. Dit geldt niet voor mantelzorgers. Zij mogen medische handelingen verrichten. De naaste zal hier wel toestemming voor moeten geven.

Wie komt wanneer in aanmerking voor een mantelzorgwoning?

Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor een mantelzorgwoning? Dan zult u minstens de AOW-leeftijd bereikt moeten hebben. U moet hulpbehoevend zijn en niet meer geheel zelfstandig kunnen wonen. Als er nog geen hulp nodig is maar dit in de toekomst waarschijnlijk wel het geval is, kan er voor een pré-mantelzorgwoning gekozen worden. Gemeentes hanteren hier verschillende regels voor.

Wie mag in een mantelzorgwoning wonen?

Het Besluit omgevingsrecht gaat ervan uit dat een mantelzorgwoning bedoeld is voor de huisvesting van een huishouden van maximaal twee personen van wie tenminste één persoon zorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de hoofdwoning. U kunt dus samen met uw partner in de woning verblijven.