Home / Mantelzorgwoning vergunningsvrij

Mantelzorgwoning vergunningsvrij 

Kan een mantelzorgwoning vergunningsvrij gebouwd worden? Dat is een vraag die veel mensen zichzelf stellen. Men wil weten welke regels er gelden voor het vergunningsvrij bouwen van een mantelzorgwoning. Tegenwoordig is het voor de bouw van een zorgwoning op eigen terrein, niet meer noodzakelijk om een omgevingsvergunning te hebben. De voorwaarden voor de bouw van een mantelzorghuis en het hoofdgebouw zijn niet lastig. Het kan vergeleken worden met een tuinhuis of garage. Voor die bouwwerkzaamheden is het eveneens geen vereiste om een vergunning te hebben. Als u echt alles zeker wilt weten is het raadzaam om navraag bij de gemeente te doen. 

Mantelzorgwoning bouwen 

Overweegt u om in een mantelzorgwoning te wonen? Weet u precies wat een dergelijke woning inhoudt? Een mantelzorgwoning is een huis op de grond van het huis van een persoon die zorg nodig heeft. Deze woningen zijn bedoeld voor diegene die zorg gaat verlenen. Dit kan bijvoorbeeld een familielid of vriend zijn. Soms komt het voor dat de zorgbehoevende in de woning gaat wonen. Dan zal de zorgverlener zich in de andere woonruimte gaan vestigen.

Er bestaan verschillende mantelzorgwoningen. Zo kan er een huis in de tuin geplaatst worden. Een andere optie is om een aanbouw aan de woning te laten bouwen. Een derde optie is om een bestaand bouwobject of garage om te bouwen tot mantelzorgwoning. 

Zorgwoning in de tuin 

Kiest u ervoor een pré mantelzorgwoning in de tuin te nemen? Er kunnen complete woningen worden afgeleverd. Voordat het zover komt zal er eerst een gesprek moeten plaatsvinden.

Tijdens een kennismaking wordt er geluisterd en krijgt u passende oplossingen aangeboden. Belangrijk is dat u uiteindelijk een vergunningsvrije woning voor in de tuin kunt kopen. Om een juiste tuinwoning te plaatsen spelen meerdere factoren een belangrijke rol. Zo zal er onder andere gekeken moeten worden naar uitvoering, wenselijk formaat en de situatie ter plaatse. Voor sommige mensen speelt de levertijd eveneens een rol. Alle voorkeuren worden uiteindelijk vertaald naar een plattegrond en offerte. 

Voorbereidingen tuinwoning 

Naar aanleiding van de verkregen informatie is het tijd om aan de slag te gaan. Er wordt gekeken naar wat de beste indeling is. Er wordt nagedacht over doorgangen, looproutes, technische mogelijkheden, plaatsingen voor de ramen e.d. Op het bebouwingsgebied worden vervolgens de contouren van het huis uitgezet. Er wordt onder andere gekeken naar nutsvoorzieningen en de plattegrond wordt besproken. Er wordt materiaal uitgezocht om een 3D-ontwerp te kunnen maken.

Alfa – Prijs op aanvraag

De Alfa is de basis versie van de mantelzorgwoningen van Blijven wonen, maar dat maakt deze woning absoluut niet minder. Door een goed uitgedachte woning, heeft dit model met deze indeling zich al bewezen. De woning is nog geheel naar eigen smaak te ontwerpen.

Bèta – Prijs op aanvraag

Type Bèta is een moderne, landelijke mantelzorgwoning van veel gemakken voorzien. Deze stijlvolle woning laat zien dat een mantelzorgwoning veel meer is dan een plek voor zorg alleen. De woning valt namelijk op door zijn mooie ontwerp.

Gamma – Prijs op aanvraag

Een mantelzorgchalet wat niet van een traditioneel huis te onderscheiden is. Dat is de type Gamma. Deze mantelzorgwoning kan voorzien worden van alle mogelijke kleuren en types steen strips.

Delta – Prijs op aanvraag

De Delta mantelzorgwoning is een woning gemaakt van 2 chalets die onderling aan elkaar verbonden worden. Deze woning is het grootst mogelijke ontwerp onder de mantelzorgwoningen. De maten variëren van 7 tot 9 meter breed en een lengte van 8 tot 15 meter. .

Jota – Prijs op aanvraag

Type Jota is net als de Delta met elke gewenste gevelbekleding beschikbaar. Deze mantelzorgwoning onderscheid zich door de L vormige opstelling. Deze opstelling is ideaal voor een extra slaapkamer of berging.

Bestellen 

Nadat alles in kaart is gebracht is het zaak de kosten inzichtelijk te maken. Vervolgens is het aan u om over te gaan tot het doen van een bestelling. Als er aan alle regels en voorwaarden wordt voldaan kan er gestart worden met de bouw/plaatsing van de tuinwoning.

Het is van belang dat de besteller geregeld op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van de bouwwerkzaamheden. De dag van het opleveren is het moment waar u en uw naasten reikhalzend naar uit zullen kijken. Op maat gemaakte huizen worden doorgaans vervoert tijdens de nachtelijke uren. Een woonobject verkast van de fabriek naar de nieuwe locatie. Als het traject goed verloopt kan een huis binnen een aantal uren al geplaatst worden. 

Voorwaarden en regels 

Voordat er gestart kan worden met bouw- of andere werkzaamheden, dient u op de hoogte te zijn van de mantelzorgwoning regels van een gemeente en/of de overheid. Iedereen zal zich aan voorwaarden voor zelfstandige woonruimte moeten houden. Op eigen terrein is het hebben van een vergunning geen vereiste meer. Dat wil niet zeggen dat er geen regels zijn voor het bouwen van mantelzorgwoningen. Zo zal u zich wel moeten houden aan de regels uit het Bouwbesluit. Hierin staan voorwaarden in relatie tot gezondheid, veiligheid en milieu. Gemeentes kunnen u hier volledig over informeren.

Staat de mantelzorgwoning bijvoorbeeld minder dan 4 meter van de hoofdwoning? In een dergelijke situatie mag de zorgwoning niet hoger zijn dan 5 meter, maar ook niet hoger zijn dan de hoofdwoning. 

Bouwbesluit 

In een bouwbesluit staat dat gebouwen geen gevaar mogen zijn voor bewoners, gebruikers en omgeving. Dit besluit is samengesteld door de overheid. Bouwwerken moeten altijd voldoen aan deze voorwaarden. Het bouwbesluit is in 2012 opgesteld op basis van verschillende maatschappelijke criteria. 

Einde mantelzorg 

Komt de mantelzorg ten einde? Dan mag een bijbehorend bouwwerk niet langer fungeren als mantelzorgwoning. Dat wil niet zeggen dat de gehele woning verwijderd moet worden. Er zullen elementen zoals badkamer en keuken verwijderd worden. Hierdoor kan het betreffende object niet meer als echte leefruimte gebruikt worden. 

(Rijks) monument 

Bent u woonachtig in een monument of rijks beschermd stadsgezicht? Dan zal er vaak wel voor een omgevingsvergunning gezorgd moeten worden. Het is zeer raadzaam om dit na te vragen bij uw gemeente.

 

Vragen? Wij helpen u graag!

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.