Home / Mantelzorgwoningen

Mantelzorgwoningen

Mantelzorgwoningen zijn een typisch Nederlandse uitvinding. Nederland staat immers bekend als de verzorgingsstaat. Bij Blijven Wonen vertellen we u graag meer over de mogelijkheden van mantelzorgwoningen. Echter is het hiervoor belangrijk om te weten wat er precies wordt verstaan onder mantelzorg en een mantelzorgwoning.

Wat wordt onder mantelzorg verstaan?

Onder mantelzorg verstaan we de zorg voor gehandicapten, hulpbehoevenden en chronisch zieken, die wordt gegeven door een persoon uit de omgeving. Dat laatste dient niet letterlijk te worden genomen. Het kan ook iemand zijn die sociaal gezien dichtbij staat. Dat betekent een buur, een kennis, een familielid of een vriend. Er bestaat dus al een persoonlijke band. Minder vergaande hulp, de hulp aan bewoners van instellingen en de hulp aan huisgenoten worden ook onder mantelzorg verstaan. We praten dan wel over hulp die verder gaat dan af en toe een helpende hand bieden. Dankzij mantelzorg kan iemand in zijn woning blijven en participeren in de samenleving.

Andere kenmerken van mantelzorg zijn dat de zorg langdurig is en doorgaans onbetaald. Een mantelzorger neemt de verzorging dus vrijwillig op zich. In bepaalde gevallen wordt een vergoeding uit een persoonsgebonden budget (PGB) ontvangen. In Nederland zijn er circa 5 miljoen mantelzorgers. 

Mantelzorgwoningen bouwen

Onder een mantelzorgwoning wordt veelal een woning op eigen terrein bij je huis of een aanbouw eraan verstaan. Zo’n woning is meestal bedoeld voor de bewoning door de persoon aan wie de hulp wordt verleend. De situatie kan echter ook omgekeerd zijn. De mantelzorger gaat dan in de mantelzorgwoning wonen en de zorgbehoevende in de hoofdwoning. Het kan eveneens zo zijn dat de mantelzorger bij de zorgbehoevende gaat wonen. Een mantelzorgwoning kan nieuwbouw zijn, maar een verbouwing van een al aanwezig bouwwerk, zoals een garage of een tuinhuis, is een andere mogelijkheid.

Bij het mantelzorgwoningen bouwen kan men kiezen tussen prefab en het ter plaatse van de grond af opbouwen. In het laatste geval kan er maatwerk plaatsvinden. Bij prefab kan je bij een bouwer een model selecteren, dat vervolgens in korte tijd kan worden geplaatst. Dat proces is korter en de kosten zijn doorgaans lager dan van het genoemde alternatief.

Alfa – Prijs op aanvraag

De Alfa is de basis versie van de mantelzorgwoningen van Blijven wonen, maar dat maakt deze woning absoluut niet minder. Door een goed uitgedachte woning, heeft dit model met deze indeling zich al bewezen. De woning is nog geheel naar eigen smaak te ontwerpen.

Bèta – Prijs op aanvraag

Type Bèta is een moderne, landelijke mantelzorgwoning van veel gemakken voorzien. Deze stijlvolle woning laat zien dat een mantelzorgwoning veel meer is dan een plek voor zorg alleen. De woning valt namelijk op door zijn mooie ontwerp.

Gamma – Prijs op aanvraag

Een mantelzorgchalet wat niet van een traditioneel huis te onderscheiden is. Dat is de type Gamma. Deze mantelzorgwoning kan voorzien worden van alle mogelijke kleuren en types steen strips.

Delta – Prijs op aanvraag

De Delta mantelzorgwoning is een woning gemaakt van 2 chalets die onderling aan elkaar verbonden worden. Deze woning is het grootst mogelijke ontwerp onder de mantelzorgwoningen. De maten variëren van 7 tot 9 meter breed en een lengte van 8 tot 15 meter. .

Jota – Prijs op aanvraag

Type Jota is net als de Delta met elke gewenste gevelbekleding beschikbaar. Deze mantelzorgwoning onderscheid zich door de L vormige opstelling. Deze opstelling is ideaal voor een extra slaapkamer of berging.

Vragen? Wij helpen u graag!

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Mantelzorgwoning regels

Voor mantelzorgwoningen bouwen bestaan regels, waaraan dient te worden voldaan. Vanaf 2014 kan een mantelzorgwoning vergunningsvrij worden geplaatst, maar altijd dient aan het Bouwbesluit te worden voldaan. Dat bevat regels op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu. Verder zijn er diverse algemene regels die landelijk van toepassing zijn. Het is aan de gemeente om die regels te interpreteren. Het is daarom van belang om voor de regels voor de bouw van een mantelzorgwoning contact op te nemen met de gemeente. Informatie kan je inwinnen bij het WMO-loket in het gemeentehuis of bij een sociaal wijkteam, afhankelijk van hoe een gemeente de maatschappelijke ondersteuning heeft georganiseerd. WMO staat voor wet maatschappelijke ondersteuning. De belangrijkste mantelzorgwoning regels zijn:

· Een mantelzorgwoning kan door niet meer dan een huishouden worden bewoond. Dat huishouden kan uit niet meer dan twee personen bestaan. Tenminste een van die personen dient mantelzorg te ontvangen of te verlenen.

· Van een mantelzorgwoning mag alleen de begane grond als leefruimte worden gebruikt.

· Als de gemeente twijfels heeft met betrekking tot de mantelzorgrelatie, dan kan die een verklaring verzoeken van een wijkverpleegkundige, huisarts of andere instantie of ander persoon met deskundigheid op het terrein.

· Bij de beëindiging van de mantelzorgrelatie kan een mantelzorgwoning niet meer voor bewoning worden gebruikt. Het gebouw hoeft niet te worden afgebroken, maar een badkamer en een keuken dienen te worden verwijderd. Daarvoor is geen vergunning vereist.

· Als we praten over een mantelzorgwoning die verplaatsbaar is en je woont niet in de bebouwde kom, dan bestaan er geen additionele bepalingen qua bebouwingsoppervlakte.

· Een mantelzorgwoning kan alleen vergunningsvrij worden neergezet op het achtererfgebied van een bestaande woning.

· De oppervlakte van een vergunningvrije mantelzorgwoning mag niet meer zijn dan 100 vierkante meters.

· Als de afstand tussen de mantelzorgwoning en de hoofdwoning korter is dan 4 meter, dan mag de hoogte van de zorgwoning niet meer zijn dan de hoogte van de hoofdwoning, met een maximum van 5 meter.

· Als de afstand tussen de mantelzorgwoning en de hoofdwoning langer is dan 4 meter, en de hoogte van de mantelzorgwoning is meer dan 3 meter en die heeft een schuin dak, dan is de toegestane maximum hoogte van het laagste punt van het dak (dakvoet) 3 meter.

Maar nogmaals, raadpleeg altijd de gemeente met je bouwplan. 

Meer informatie? Neem contact op! 

Heeft u interesse in een mantelzorgwoning of wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Blijven Wonen. Wij helpen u graag verder en kijken samen met u naar wat wij voor u kunnen betekenen.